Home > Zorg & samenleving > Het nieuwe woonzorgbeleid zet ouderen met lage inkomens in de kou
Zorg & samenleving

Het nieuwe woonzorgbeleid zet ouderen met lage inkomens in de kou


Er zijn mooie plannen in de maak voor ouderenhuisvesting, maar de minstvermogenden vallen buiten de boot. Wethouder: “Ik zou het voor die mensen ook graag willen, maar de belegger wil rendement zien.”

Hans de Waal is wethouder in de gemeente Woensdrecht, een gemeente in de zuidwesthoek van Noord-Brabant, met zo’n 21.500 inwoners, verdeeld over vijf woonkernen. De laatste jaren wordt De Waal regelmatig aangesproken door bekenden die vragen waar ze met hun ouders heen moeten. “Vroeger hadden we hier enkele bejaardentehuizen en dat functioneerde best behoorlijk. Maar sinds de scheiding tussen wonen en zorg, vanaf 2013, zijn er daar enkele van gesloten.” Sindsdien blijven de senioren in Woensdrecht met een lichte zorgvraag thuis wonen, met hulp van mantelzorgers en buurt. Maar als de zorgvraag zwaarder wordt, is er een probleem. Want de verzorgingstehuizen die wel open bleven, waar dergelijke zware zorg nu beschikbaar is en die dus in feite verpleeghuizen werden, zitten bomvol. Vertrek naar een instelling in het naburige Bergen op Zoom lijkt voor sommigen de enige optie. “Een mooi voorbeeld van falend beleid”, vindt De Waal. “De zorg in verpleeghuizen is veel kostbaarder, waardoor we nu volgens mij duurder uit zijn dan voorheen.” Vandaar dat de wethouder op zoek ging naar een manier om wonen buiten een instelling in combinatie met de mogelijkheid van zwaardere zorg mogelijk te maken in zijn gemeente.