Home > Bestuur & toezicht > Medisch leiderschap de hype voorbij
Bestuur & toezicht

Medisch leiderschap de hype voorbij


Zo veel belangstelling als er onder artsen voor medisch leiderschap bestaat, zo veel onduidelijkheid is er over wat er precies mee wordt bedoeld. De verlanglijst met leiderschapsvaardigheden die artsen willen opdoen is wel érg groot. En: passen die nieuwe vaardigheden bij hun bestaande eigenschappen?

Het was in 2007 dat twee jonge artsen in de huisartsenopleiding door onbehagen werden bevangen. De gezondheidszorg was sterk in beweging en veel veranderingen zou gevolgen voor hun functioneren hebben, dachten ze. Maar in de opleiding werd er nauwelijks aandacht aan besteed. Ze vroegen zich af of ze wel goed genoeg op hun werk werden voorbereid.