Home > Zorg & samenleving > SCP: Gemeentebestuur heeft weinig aandacht voor privacy burger
Zorg & samenleving

SCP: Gemeentebestuur heeft weinig aandacht voor privacy burger


De privacy van burgers staat niet hoog op de agenda van gemeentebestuurders, concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau. Slechts de helft van de gemeenten heeft een privacybeleid bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken.

Gemeenten hebben het omgaan met privacy van burgers niet goed georganiseerd. Ze bewaken gevoelige persoonsgegevens niet gestructureerd, en in veel gemeenten komt het thema nauwelijks aan de orde in de -raadsvergaderingen. Dit blijkt uit de rapportage Burgers (de)centraal die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) begin december naar buiten bracht. Het rapport wijst uit dat slechts de helft van de gemeenten een privacybeleid heeft — al dan niet specifiek voor het sociaal domein. In bijna een kwart van de deelnemende gemeenten (24%) is helemaal geen privacybeleid vastgesteld. Een vergelijkbaar percentage respondenten weet niet of er überhaupt dergelijk beleid is.